:   info@blreality.com
:   0905 989 936
    Úvod     O nás     Kariéra     Užitočné info     Kontakt
NAPÍŠTE NÁM, AK:

Kontakty

                                                                                                                             
Názov:      BL Reality, s.r.o.  
Sídlo:        Šintavská č. 6
     851 05 Bratislava – 5
   
   
IČO:    46 568 603  
DIČ:    2023465477  
     
     
Bankové      SK73 7500 0000 0040 1562 2580
spojenie:    Československá obchodná banka, a.s.
     
     
     
Mobil:  

  +421 905 989 936   

   
E-mail:    info@blreality.com
     turek@blreality.com
   
Web:       www.blreality.com

 

Obchodná spoločnosť BL Reality, s.r.o. je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava – 1, odd. Sro, vl. č. 79571/B.

Anketa